Nositelj Projekta

Više o nositelju projekta

Sveučilište u Dubrovniku javno je visoko učilište osnovano 2003. godine na temeljima vrlo duge tradicije, koja seže do 17. stoljeća, ali i na desetljećima suvremenog visokog obrazovanja. Na Sveučilištu u Dubrovniku studenti se obrazuju u područjima pomorstva, ekonomije, elektrotehnike i računarstva, akvakulture, zaštite okoliša, komunikologije, umjetnosti i restauracije, povijesti i sestrinstva. 

Sveučilište u Dubrovniku jedno je od predvodnika internacionalizacije u Hrvatskoj. Gotovo deset posto svih stranih studenata u Hrvatskoj odaberu Sveučilište u Dubrovniku, a jedina je ustanova u Hrvatskoj koja nudi i diplomske double degree studijske programe. Istraživači i znanstvenici Sveučilišta u Dubrovniku objavljuju u vodećim svjetskim časopisima, a prema podatcima o citiranosti, znanstvenoj produktivnosti i projektnoj aktivnosti, među vodećima su u Hrvatskoj iz područja industrijske ekonomije, inovacija, istraživanja autonomnih inteligentnih sustava i istraživanja morskih ekosustava. To potvrđuje i orijentaciju Sveučilišta koje želi djelovati izvan lokalnih okvira i graditi međunarodnu prepoznatljivost u područjima koja su bitna za održivi razvoj i vještine budućnosti.

Trenutno je na Sveučilištu aktivno više od 30 projekata koji se financiraju iz programa Obzor 2020, Erasmus, Interreg, Hrvatske zaklade za znanost, Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) i drugih fondova. 

Vizija i misija Sveučilišta u Dubrovniku je nastavak razvijanja međunarodne suradnje kroz pokretanje zajedničkih studija i istraživačkih projekata s međunarodnim partnerima te poticanje istraživačke i znanstvene izvrsnosti uz kreiranje obrazovnih programa koji studente pripremaju za vještine budućnosti. 

Sveučilište u Dubrovniku nositelj je projekta Razvoj sustava kontrole i obrane luka od unosa stranih vrsta (Development of system for control and protection of ports from introduction of alien species – ProtectAS) na kojemu koordinira provedbu svih projektnih aktivnosti. Uz vođenje projekta i izvještavanje, znanstvenici Odjela za primijenjenu ekologiju sudjeluju u terenskim istraživanjima u luci Ploče, u sklopu kojih se određuju abiotički parametri morske vode, kao i kvantitativna i kvalitativna analiza planktonskih zajednica te štetnih organizama i patogena, a uzorci se obrađuju u suradnji s drugim projektnim partnerima. Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku sudjeluje u praćenju kretanja brodova i ispuštanja balastnih voda u luci Ploče. Svi ovi podaci, uz podatke o strujanjima u području luke, služit će za izradu plana mjera za suzbijanje i smanjenje štetnih posljedica od unosa stranih i ostalih štetnih vrsta brodskim balastnim vodama.

Sudionici na projektu:

  • izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević
  • izv. prof. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić
  • izv. prof. dr. sc. Josip Mikuš
  • doc. dr. sc. Marina Brailo Šćepanovć
  • dr. sc. Nermin Hasanspahić
  • Sanja Grđan mag. ing. maricult.
  • Maja Brnas M.A.